2324

Hakkımızda

Ankara Hamiyet ve İrfan Vakfı, İslam dinindeki vakıf geleneğinin günümüzde daha iyi anlaşılması ve yaygınlaşmasını amaçlayan bir icraatı olarak, “Ankara 37’nci Noterliğinde düzenlenen 17 Kasım 2005 gün ve 30868 yevmiye No’lu Senetle kurulmuş, Ankara 4’ncü Asliye Hukuk Hakimliği’nin 27.12.2005 gün ve Esas No: 2005/447, Karar No: 2005/520 sayılı kararı ile Vakıf Senedi’nin tesciline karar verilmiştir. Vakfın kuruluşu, Vakıflar Genel Müdürlüğünce Resmi Gazete’nin 20 Mart 2006 gün ve 26114 sayılı nüshasının 59’ncu sayfasında ilanı sonucu” resmen kurulmuştur.
 
Vakfımız; Bakanlar Kurulunca Kamu Yararına Hizmet Gören Vakıflara Tanıdığı Vergi Muafiyetini 16 TEMMUZ 2012 tarih ve 3418 sayılı kararıyla almaya hak kazanmıştır.AHİ VAKFI