2324

Misyonumuz


Milli, ahlaki, dini, tarihi esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmi çalışmaların yaygınlaşması ve fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlamak, bir taraftan müspet fen ilimleriyle teçhiz, diğer taraftan ilim, kültür ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmek için her türlü yardımda bulunmak, imkânlar sağlamak, bunlarla ilgili ticari nitelik arz etmeyen her türlü teşebbüslerde bulunmaktır.

Vakfımızın hizmet şeklini belirleyen ve ona yön veren gerçek unsur Allahın hoşnutluğunu ve rızasını kazanma arzusudur.

AHİ VAKFI