2324

Vizyonumuz

Ankara Hamiyet ve İrfan Vakfı’nı eğitim, kültür ve sosyal alanda hizmet veren ulusal ve uluslar arası sivil toplum kuruluşları arasında aktif, dinamik, etkili ve prestij sahibi bir kurum haline getirmektir.
 AHİ VAKFI