2324
 • BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİNİN VEFAT YILDÖNÜMÜ

  https://www.ahivakfi.org.tr/duyurular/50370/bediuzzaman-said-nursi-hazretlerinin-vefat-yildonumu

 • VAKFIFIZINDA İÇİNDE BULUNDUĞU HAYRİ DERNEK VE VAKIFLARIN FİLİSTİN HAKKINDAKİ ORTAK BİLDİRİSİ/http://www.ahivakfi.org.tr/duyurular

 • Siyonist İsrail’in en yakın zamanda Kahhar bir el ile te’dip ve tecziyesini Aziz ve Müntakîm olan Rabbimizden niyaz ediyoruz./www.ahivakfi.org.tr/duyurular/

 • "CUMA İÇİN MESAİ SAATİ VE DERS PROGRAMI DÜZENLEMESİ ÇAĞRISINI DESTEKLİYORUZ."

  https://www.tgtv.org.tr/faaliyet-1/cumayadestek

 • TÜRKİYE KAMUOYUNA

 • KAMUOYUNA DUYURU

 • ANADOLU AJANSI DEPREM BÖLGESİNDEKİ VAKFIMIZIN FAALİYETLERİNİ DUYURDU http://v.aa.com.tr/2816384

  http://v.aa.com.tr/2816384

 • DEPREM BÖLGESİNDE FEDAKARANE HİZMET EDEN VAKIF GÖNÜLLÜLERİMİZDEN BAZILARI

 • BİZLER VATAN NÖBETİMİZİN BAŞINDAYIZ

 • a.h.i Vakfı 15 TEMMUZ DEMOKRASİ NÖBETİNDE

 • DARBECİLER TARAFINDAN ŞEHİT EDİLEN NUR TALEBESİ KARDEŞLERİMİZ

Ankara Hamiyet ve İrfan Vakfı Genel Merkezi

                                  
Ankara Hamiyet ve İrfan Vakfı, İslam dinindeki vakıf geleneğinin günümüzde daha iyi anlaşılması ve yaygınlaşmasını amaçlayan bir icraatı olarak, “Ankara 37’nci Noterliğinde düzenlenen 17 Kasım 2005 gün ve 30868 yevmiye No’lu Senetle kurulmuş, Ankara 4’ncü Asliye Hukuk Hakimliği’nin 27.12.2005 gün ve Esas No: 2005/447, Karar No: 2005/520 sayılı kararı ile Vakıf Senedi’nin tesciline karar verilmiştir. Vakfın kuruluşu, Vakıflar Genel Müdürlüğünce Resmi Gazete’nin 20 Mart 2006 gün ve 26114 sayılı nüshasının 59’ncu sayfasında ilanı sonucu” resmen kurulmuştur.

Vakfımız; Bakanlar Kurulunca Kamu Yararına Hizmet Gören Vakıflara Tanıdığı Vergi Muafiyetini 16 TEMMUZ 2012 tarih ve 3418 sayılı kararıyla almaya hak kazanmıştır.