2324

16 NİSANDA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE EVET

 
                                                  K A M U O Y U N A   D U Y U R U
   
        - Şer odaklarının içeriden ve dışarıdan milletimizi ve memleketimizi bölmeyi, parçalamayı hedef aldığı bir zamanda daha çok bir ve beraber olmak için, 
        - Muktedir liderlerin seçilmesi için,
        - İstikrarlı kararların yerinde ve zamanında alınması için,
        - Asırlardır İslam’ın bayraktarlığı görevini ifa eden şu necip milletimizin ve cennet misal vatanımızın selameti için,
        - Ülkemizin yeniden inşası için,
         - Yapılacak müspet hizmetler için,
         - Parti veya şahıs meselesi olmayıp, dolayısıyla her vatan evladına lazım gelen, toplumun yararına bir anayasa değişikliği olduğu için,
         - İmani, İnsani, Vatani bir görev düşüncesiyle; 16 Nisan 2017 de ülkemizin önünü açacak anayasa değişikliği referandumunda EVET demeyi vazife-i vicdaniye telakki ettiğimizi kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.

                                                                              Ankara Hamiyet ve İrfan Vakfı
                                                                                         Yönetim Kurulu