2324

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİNİN VEFAT YILDÖNÜMÜ

KAMUOYUNA
 
Büyük İslam âlimi Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’nin mukaddes ve ulvi iman, Kur’an davası uğruna nice çileleri ve destansı fedakârlıkları sığdırdığı bir asra yaklaşan semeredar ömrünün hitama ermesinin 64. yıldönümünü idrak etmekteyiz.
Zahmet ve meşakkatlerle geçen bütün ömrü boyunca; “Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse te’siri yok. Bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk’ın rızasını esas maksat yapmak gerektir.” (Lem’alar: 186) düsturları ile hareket ederek zındıka, ehl-i dalalet ve gafletin ihanet ve tahkirlerine karşı izzet-i İslamiyeyi son nefesine kadar hakkıyla temsil eden bir mücahid-i İslam ve bir kahraman-ı İman olan Bediüzzaman Hazretlerine ve onun cihanşümul “iman ve irşad hareketine” farklı mecralarda naehil ve art niyetli kişiler tarafından, maalesef, dün olduğu gibi bugün de yalan- yanlış ithamlar yapıldığına teessüfle şahit olmaktayız.
Bediüzzaman I. Cihan Harbine, şark cephesinde gönüllü alay kumandanı olarak, katılmış, vatanı uğruna talebelerinin çoğunu şehit vermiştir. Gösterdiği büyük kahramanlıklardan dolayı harbin sonunda kendisine gazilik unvanı ve harp madalyası takdim edilmiştir. Daha sonra Kurtuluş Savaşı yıllarında Kuva-yı Milliye’yi desteklemiş, cephe gerisinde gösterdiği kahramanlıklardan dolayı TBMM’de hürmetle karşılanmış, vatanperverliği tarihin altın sayfalarında müstesna yerini almıştır.
Te’lif ettiği Risale-i Nur külliyatı ve te’sis ettiği iman ve Kur’an hizmeti ile dinin tarz- ı esasîsini bozmadan ve ruh-u aslîsini rencide etmeden, yeni izah tarzlarıyla, zamanın anlayışına uygun yeni ikna usulleriyle, İman ve İslamiyet hakikatlerini muhtaç gönüllere ulaştırmaya çalışmış Bediüzzaman Hazretlerinin sünnet-i seniye dairesinde ve hakikat mesleğinde ehl-i imana halis, te’sirli ve ehemmiyetli bir rehber, yüksek bir din hâdimi olduğuna vicdan ve izan sahibi her Müslüman hüsn-ü şehadette bulunmaktadır.
Kur’an’ın sönmez ve söndürülmez bir Nur olduğunu âleme gösterme azmi ile hareket etmiş olan Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’yi rahmet ve minnetle yâd ediyor, tüm vatan evladını Kur’anın bu asra bakan cihanşümul bir tefsiri olan Nur Risalelerinden beraberce istifade etmeye davet ediyoruz.
 
RİSALE-İ NUR MEŞVERET CEMAATİ