2324

Siyonist İsrail’in en yakın zamanda Kahhar bir el ile te’dip ve tecziyesini Aziz ve Müntakîm olan Rabbimizden niyaz ediyoruz.

DÜNYA KAMUOYUNA
 
Sakîl menfaatleri ve hain emelleri için günlerdir Gazze’yi ateşe vererek “hodgam, alçak, insî şeytan” sıfatına tam liyakat kesb eden; Kur’anın kendilerine dehşetli sille-i te’dib vurduğu; her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran ve tarih boyunca her çeşit fesat komitelerine karışan ve her nevi ihtilale parmak karıştıran dessas Siyonistler son olarak en barbar kavimlerin bile tevessül etmeyeceği şeni’ bir taarruzla; masum hasta, yaşlı ve çocukların bin bir mahrumiyet içinde tedavi edilmeye çalışıldığı Gazze’deki hastaneleri -bütün dünyanın gözü önünde- bombalayarak yüzlerce masum insanı katletmişlerdir.
 
Bu ciğersûz hadisede şehadet şerbetini içen masumlara binler rahmet diliyor; yaralılara şifanın en acilini Şafî-i Hakiki olan Rabbimizden temenni ediyor ve 70 yıldır bu zulmü aralıksız devam ettiren Siyonist İsrail’in en yakın zamanda Kahhar bir el ile te’dip ve tecziyesini Aziz ve Müntakîm olan Rabbimizden niyaz ediyoruz.
 
Bu elîm hadisenin; küre-i zemin gibi ağır ve âlem-i İslamiyet’e çökmüş olan bu nevi musibet ve belalara karşı en büyük dayanak noktamız olması lazım gelen; muhabbet ile ittihadı ve uhuvvet ile yardımlaşmayı emreden ve bu zamanın en büyük farz vazifesi olan “İttihad-ı İslam”ın tahakkukuna vesile olmasını rahmet-i İlahiyeden diliyor ve bekliyoruz.
 
 
 
Risale-i Nur Meşveret Cemaati